Rädda kulturmiljön vid Stora Torp!

De gamla stallarna vid Stora Torp hotas nu av rivning! Idrotts och föreningsförvaltningen har ansökt om att få riva stallarna och avhysa ridklubben. Stallet är en mycket viktig del av kulturmiljön invid Stora Torp, den vackraste av alla entréer till Delsjöområdet. Läs uppropet från ridklubben nedan och kom sedan till Stora Torp och skriv på protestlistan. Kontakta även ansvariga politiker om du kan så att vi kan få stopp på försöken att utplåna områdets historiska arv!

——————————————————————-

Låt inte kommunen riva stallarna på Stora Torp!

Redan i början av 1980-talet försökte kommunen riva stallarna och förstöra en, för alla göteborgare,

unik och levande gårdsmiljö med anor från 1500-talet.

Nu har Idrotts- och föreningsförvaltningen (IoFF) begärt rivning av stallarna Stora Torp.
Varför vill de inte bevara denna unika gårdsmiljö med anor från 1500-talet för kommande generationer?
Stora Torp ingår i Göteborgs bevarandeprogram.

Av IoFFs verksamhetsidé framgår att:

”Vi erbjuder – genom våra många olika idrottsanläggningar –
mötesplatser och möjligheter till aktiviteter av olika slag.
Här finns ett brett och varierat utbud i såväl föreningsregi som i vår egen regi.”

”Vi utvecklar våra anläggningar för att erhålla hög teknisk kvalitet,
flexibilitet och funktionell standard.”

I åratal har kommunen (IoFF), genom misskötsel av det årliga underhållet,
inte tagit sitt ansvar för Stora Torp. Detta rimmar illa med IoFFs verksamhetsidé.
Vi är oroliga att det är ett medvetet val att missköta underhållet för att sedan kunna riva.

Man har bedrivit hästhållning på gården Stora Torp sedan 1800-talet. Än i dag bedrivs det hästverksamhet
i det gamla anrika stallet. Verksamheten gör att miljön blir levande, trygg och säker då det är många
göteborgare som nyttjar Delsjöområdet. Varje dag finns djur och människor i rörelse från tidig morgon till sen kväll.
Alla, men särskilt barnen, älskar att gå in i stallarna, prata med hästarna och klappa katten Lucy.

Det finns ingen konflikt mellan stallet och de boende i området. De anser att det ett privilegium att
kunna bo nära denna kulturbygd och de som flyttar till området gör det bl.a. för närheten till denna unika miljö.

Ridsporten är den näst största sporten i Sverige där de flesta utövare är unga tjejer.
En nedläggning av ridverksamheten i västra Delsjön kommer ytterligare att begränsa
tjejernas möjlighet att utöva sin sport. När kommer kommunen att satsa lika mycket på tjejernas idrotter?

Hjälp oss bevara en unik och levande 1800-tals gårdsmiljö i Stora Torp till kommande generationer!

 Mer information finns att läsa på Facebookgruppen

www.facebook.com/pages/Stora-Torp/305468266150038

Hälsningar från oss som kämpar för att bevara Stora Torps stallar

En kommentar

  1. Tack för att ni stöttar oss i kampen att få behålla hästarna i denna fantastiska miljö!

Kommentarer är stängda.