Framtiden för området vid Stora Torp

Här låg förr TV-huset, idag väntar området på beslut om bebyggelse. (Foto: Per Hallén 2011)

Ödet för området där TV-huset låg är ännu inte avgjort. Hela planprocessen håller på att göras om. Vid ett möte den 6:e september berättades det att en ny utställning kommer under slutet av året. Det stora och höga östra kvarteret håller dessutom på att omgestaltas, på vilket sätt framgår inte av Stadsbyggnadskontorets hemsida.

Den fria sikt man idag har in mot och ut från Delsjöområdet kommer troligen inte att bestå. De ekonomiska intressena att bebygga varje liten bit ledig mark i området är starka. Men man kan passa på att njuta av att se Stora Torp ligga fritt utan störande bebyggelse. Nu när TV-huset är borta inser man vilken koloss det var och hur illa den byggnaden passade in i området!

En dröm vore givetvis att man på den stora tomten istället fick en stor och grön entré till Delsjöområdet, en entré som byggde på natu-r och kulturvärden, som ett alternativ till sportens Skatås. Men det lär väl stanna vid en dröm.

I bakgrunden ser man "stenslottet" Stora Torp, där TV-huset låg var förr åker och äng. (Foto: Per Hallén 2011)

En kommentar på “Framtiden för området vid Stora Torp

 1. Hej Per
  Jag vet inte om detta blir rätt men jag testar.
  Jag har hittat ett gammalt foto av kallebäck tagit från fjället ovanför arla med utsikt över bondgörden som låg där arla nu ligger.
  Man ser man ser den sk villan och så långt som till kallebäcks nordgård.

  det är en häftig bild

  Magnus

%d bloggare gillar detta: