Pittas ”grotta”

Pittas "grotta"

Under tidigt 1900-tal bodde ett original, som inte ville anpassa sig till 1900-talets idéer om hur man skulle leva, i en ”grotta” i Delsjöområdet. Hans namn var Pittas och den grotta, eller snarare spricka i berget han levde i under en tid finns ännu kvar. Han var tidvis intagen på en så kallad försörjningsinrättning men rymde från den. Han tyckte inte om den moderna miljön, som man erbjöd honom, han föredrog klippskrevan. (Hernroth, U. Out of bounds. En liten orientering kring golfbanan i Delsjöreservatet. s. 11-12.) Det är idag inte många av de golfare och promenerare, som dagligen passerar platsen som känner till honom.

Vy inifrån "grottan".