Stora Torps tånge

Lördagen den 10 september 2011 togs denna bild över Stora Torps tånge. Jag misstänker att det är en av de mest avbildade platserna i hela Delsjöområdet, vilket knappast är förvånande då det är en vacker och lite dramatisk udde med alla sina tallar. Utmed dess stränder har fynd gjorts av stenåldersmänniskor, men idag ligger deras boplatser många meter under Delsjöns yta.

Man kan förstå om det varit lockande att försöka förbinda Stora Torps tånge med Brattklevs udde. Det sägs att det någon gång har funnits en enklare bro eller spång mellan uddarna, men det har jag inte kunnat hitta några belägg för mer än i Stenströms bok om Örgryte socken. Han berättar också om planerna på ett vägbygge i denna trakt.

”Det var väl på 50- eller 60-talet och det taltes i det laget om att här draga fram landsvägen mellan Göteborg och Borås” (Stenström, F., Örgryte genom tiderna. Del II s. 30.)

%d bloggare gillar detta: