Stora Getryggen – en av områdets bästa utsiktspunkter

Bohus- och Vildmarkslederna passerar över Stora Getryggen, en promenad upp till toppen finner en del ganska arbetsam, men alla jag träffat älskar utsikten från toppen av denna höjd. Är det god sikt är det inga problem att se ut mot Göteborgs hamn, man kan till och med se en glimt av havet. Att kunna ta en promenad upp på denna höjd efter en lång arbetsdag framför datorn är ett privilegium!

Utsikten från Getryggen är fantastisk, man ser ända ut mot hamnarna och havet en dag med god sikt. Foto: Per Hallén 2011.

Stora Getryggen har en lite lägre motsvarighet i öster, Lilla Getryggen, även den en lång och smal ås som går i nord-sydlig riktning genom Delsjö- Kåsjöområdet. Namnet kommer alltså av att bergformationen liknar ryggen på en get. Men så har höjderna inte alltid kallats. Läser man protokollet till lagaskiftes kartan över Delsjöområdet från mitten av 1800-talet ser man att höjderna då kallades Västra och Östra Långefjäll.

Uppe på bergen är jorden ganska mager och träden blir inte lika stora som nere i dalgångarna. Här uppe på bergen finns också några av de sista resterna av de ljunghedar som under 1700- och 1800-talen bredde ut sig över området. De hade uppstått när skogen avverkats och använts till byggandet av Göteborg, eller använts vid framställning av träkol. Men den skoglösa delen av områdets historia är ändå ett undantag i Delsjöområdets långa historia, ett resultat av människans skövling av naturresurserna. När skogen var borta gick djuren på bete, några nya träd fick aldrig möjligheten att växa upp!

Men även om ljunghedarna var ett undantag i Delsjöområdets historia så är de som finns kvar ändå viktiga, inte minst för vissa arter av fjärilar. Uppe på Stora Getryggen finns rödlistade arter som behöver hjälp och skydd. Därför hålls denna ljunghed öppen genom att man håller träden borta och ibland även bränner ljungen.

Bilderna nedan är från den 23 april 2008.

Efter att elden slocknat såg området synnerligen svart och trist ut.

Men det dröjde bara några veckor så var allt grönt igen!

%d bloggare gillar detta: