Lilla Torps växthus rivs

Försöken att rädda växthusen vid Lilla Torp verkar ha misslyckats. Nu pågår rivningen av den gamla trädgårdsanläggningen för fullt. Det är trist att se, det är många värden som går förlorade när växthusen försvinner. Några av byggnaderna uppfördes redan under sent 1860-tal, men nu försvinner de sten för sten.

Rivningen av växthusen pågår. Foto Per Hallén 2011.
Detta är resterna av den äldsta byggnaden. Foto: Per Hallén 2011.

Invid växthusen finns även en annan 1800-tals byggnad. Det som var Lilla Torps drängbostad med brygghus och hushållskällare.

Foto: Per Hallén 2011.
Karta över Lilla Torp år 1908.

Det krävs ett snabbt agerande om någon del av denna fina miljö skall kunna räddas! Det har varit en viktig och levande del av vårt närområde och en viktig rest av en fungerande trädgård, så som den såg ut invid våra större gårdar i stadens utkanter under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal.